Professionalitet, stabilitet och trygghet

Om Wiklöf Holding

Wiklöf Holding Ab grundades 1987 och ägs till 100 % av kommerserådet Anders Wiklöf. Koncernen omfattar drygt 20 bolag och verkar inom branscherna logistik, hallbyggnation, helikoptertjänster, fastighetsägande, handel och turism. Därtill äger koncernen, tillsammans med huvudägaren, sammanlagt cirka 20 % av Ålandsbanken Abp.

Koncernens målsättning är att långsiktigt och uthålligt verka med god lönsamhet. Detta uppnås genom en balans mellan nytänkande och försiktighet, stor branschdiversifiering och en aktiv ägarstyrning byggd på kontinuerlig dialog mellan koncernledningen och dotterbolagens ledningar.

Här kan du läsa mer om vår personuppgiftspolicy

Finansiell information

2022 omsatte koncernen 360 miljoner euro
Rörelsevinst om drygt 13 miljoner euro
Antal anställda 630 personer

Torggatan 14 | 22100 Mariehamn | +358 18 17 271 | info@wiklofholding.fi

Wiklöf Holding